Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Citace: 7/2017 Sb. Částka: 1/2017 Sb.
Na straně (od-do): 46 Rozeslána dne: 9. ledna 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 20. prosince 2016 Datum účinnosti od: 9. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 20. prosince 2016

o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb,
stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 18. listopadu 2016 byl schválen Cenový předpis 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 9 ze dne 7. prosince 2016.


Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.