Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
Citace: 343/2017 Sb. Částka: 117/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3658 Rozeslána dne: 19. října 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 25. září 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
155/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

343

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2017

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu
stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018


Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016
a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 činí 28 250 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016 činí 1,0612.


§ 2

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2018 výše

a)
první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 13 191 Kč,

b)
druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 119 916 Kč.


§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2018 činí 2 700 Kč.


§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2018

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že

a)
základní výměra důchodu se zvyšuje o 150 Kč měsíčně,

b)
procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,5 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.