Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
Citace: 346/2017 Sb. Částka: 119/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3690-3694 Rozeslána dne: 20. října 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 13. října 2017 Datum účinnosti od: 20. října 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
435/2004 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

346

VYHLÁŠKA

ze dne 13. října 2017

o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření
nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení


Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 21 odst. 9 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 206/2017 Sb.:


§ 1

(1) Závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 346/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 346/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)