Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
Citace: 348/2017 Sb. Částka: 120/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3698 Rozeslána dne: 24. října 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 22. září 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
93/2009 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

348

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2017,

kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem


Ministerstvo financí stanoví podle § 50a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 299/2016 Sb., k provedení § 40a odst. 1 zákona o auditorech:


§ 1

Stanovení odměny

(1) Měsíční odměna za výkon funkce člena Prezidia činí 24 200 Kč.

(2) Měsíční odměna za výkon funkce člena Prezidia, který je prezidentem Rady, činí 33 900 Kč.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Pilný v. r.