Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Citace: 351/2017 Sb. Částka: 120/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3701 Rozeslána dne: 24. října 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 3. října 2017 Datum účinnosti od: 24. října 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

351

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 3. října 2017

o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP,
kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016,
o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb
poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění
a specifických zdravotních výkonů


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 5. září 2017 byl schválen Cenový předpis 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. října 2017 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 10 ze dne 26. září 2017.


Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.