Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
Citace: 352/2017 Sb. Částka: 121/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3706-3733 Rozeslána dne: 24. října 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Státní volební komise
Datum přijetí: 23. října 2017 Datum účinnosti od: 24. října 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
247/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

352

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 23. října 2017

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017.

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů voličů a ze zvláštních seznamů voličů: 8 374 501
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 5 094 633

(Seznamy nejsou v digitální podobě)


Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.