Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
Citace: 356/2017 Sb. Částka: 123/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3901 Rozeslána dne: 30. října 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 20. října 2017 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
166/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
2/2013 Sb.

Text předpisu:

356

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2017,

kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb.,
o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců
nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb.:


§ 1

Vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování, se zrušuje.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.