Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Citace: 357/2017 Sb. Částka: 124/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3906 Rozeslána dne: 27. října 2017
Druh předpisu: Rozhodnutí Autoři předpisu: Prezident republiky
Datum přijetí: 24. října 2017 Datum účinnosti od: 27. října 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
1/1993 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

357

ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 24. října 2017

o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Podle čl. 34 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

svolávám

zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovím den jeho zahájení na 20. listopad 2017.


Prezident republiky:
Zeman v. r.