Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 363/2017 Sb. Částka: 127/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3951 Rozeslána dne: 7. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Datum přijetí: 30. října 2017 Datum účinnosti od: 7. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
283/1993 Sb.
Předpis mění:
23/1994 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

363

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:


Čl. I

Změna jednacího řádu státního zastupitelství

Ve vyhlášce č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb., vyhlášky č. 263/2015 Sb., vyhlášky č. 226/2016 Sb. a vyhlášky č. 166/2017 Sb., se § 9 zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení podle § 9 vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které bylo zahájeno po dni 29. září 2017, koná v prvním stupni ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky státní zastupitelství příslušné podle vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.