Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
Citace: 369/2017 Sb. Částka: 128/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3965 Rozeslána dne: 7. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Státní volební komise
Datum přijetí: 6. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 7. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
491/2001 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

369

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 6. listopadu 2017

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 4. listopadu 2017


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 161/2017 Sb., č. 184/2017 Sb., č. 212/2017 Sb. a č. 227/2017 Sb. se dne 4. listopadu 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 6
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 2 239
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1 047
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 36
v tom podle volebních stran:
88 NEZÁVISLÍ
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem

2
34
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.