Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
Citace: 372/2017 Sb. Částka: 129/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4063 Rozeslána dne: 13. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 1. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 13. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
285/2002 Sb.
Předpis mění:
434/2004 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

372

VYHLÁŠKA

ze dne 1. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat
do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 296/2008 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 větě první se slova "s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům" nahrazují slovy ", jejíž svéprávnost je omezena,".

2. V § 2 odst. 1 větě první se slova "Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy" nahrazují slovy "Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky".

3. V § 2 odst. 1 větě druhé se slovo "středisku" nahrazuje slovy "Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky".

4. V § 2 odst. 2 se slova "Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy zdravotnické zařízení" nahrazují slovy "Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky statistickému ústavu poskytovatel zdravotních služeb".

5. V § 2 odst. 3 se slova "Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy" nahrazují slovy "Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky".

6. V příloze se do výčtu orgánů doplňuje bod 7, který zní:

"7.
děloha".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 6., který nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017.


Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.