Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
Citace: 374/2017 Sb. Částka: 131/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4258-4259 Rozeslána dne: 13. listopadu 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 23. října 2017 Datum účinnosti od: 28. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
435/2004 Sb.
Předpis mění:
64/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

374

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. října 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce
nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat


Vláda nařizuje podle § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení.".

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. Příloha včetně nadpisu zní:

"Příloha k nařízení vlády č. 64/2009 Sb.


Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

524
Ostatní pracovníci v oblasti prodeje
721
Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
722
Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
723
Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
741
Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
751
Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci
753
Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech
812
Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
814
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru
815
Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
816
Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
818
Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
821Montážní dělníci výrobků a zařízení 833
Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
834
Obsluha pojízdných zařízení".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti podané Úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení anebo v souladu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou vydanou na základě žádosti podané příslušnému orgánu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.