Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
Citace: 377/2017 Sb. Částka: 132/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4283-4284 Rozeslána dne: 14. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Česká národní banka
Datum přijetí: 2. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 29. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
6/1993 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

377

VYHLÁŠKA

ze dne 2. listopadu 2017

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta


Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 29. listopadu 2017 se k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,25 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".


§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je vyobrazena klenba kaple sv. Václava. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" se nachází v dolní části mincovního pole. Značka České mincovny tvořená písmeny "Č" a "M" je umístěna v horní části mincovního pole.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je v popředí ztvárněna socha sv. Václava a v pozadí stěna kaple sv. Václava osázená polodrahokamy. Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu text "VYSVĚCENÍ KAPLE SV. VÁCLAVA V KATEDRÁLE SV. VÍTA". Při pravém okraji dvousetkoruny jsou ve dvou řádcích letopočty "1367" a "2017". Iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny kompozicí písmen "F" a "Z", jsou umístěny v dolní části mincovního pole.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. listopadu 2017.


Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 377/2017 Sb.


Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí
vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

(lícní a rubová strana)