Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Citace: 378/2017 Sb. Částka: 132/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4285 Rozeslána dne: 14. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 6. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 14. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
2/1991 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

378

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. listopadu 2017

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená dne 13. 6. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.

2.
Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 _ 2020, uzavřený dne 27. 6. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.

3.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022, uzavřená dne 17. 10. 2017
mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.


Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.