Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
Citace: 380/2017 Sb. Částka: 133/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4308 Rozeslána dne: 22. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 8. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 22. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

380

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 8. listopadu 2017

o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2017


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 26. září 2017 vydalo výměr MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2017 ze dne 27. září 2017 a nabyl účinnosti dne 1. října 2017.


Ministr:
Ing. Pilný v. r.