Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
Citace: 386/2017 Sb. Částka: 136/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4338-4340 Rozeslána dne: 29. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 21. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
13/1997 Sb.
Předpis mění:
306/2015 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

386

VYHLÁŠKA

ze dne 21. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. d) se slovo "číslice" nahrazuje slovem "čísla".

2. V § 3 odst. 1 písm. d) se slovo "římské" nahrazuje slovem "římská".

3. V § 3 odst. 1 písm. i) se slova "číslicí 2017" nahrazují slovy "číslem 2018".

4. V § 3 odst. 3 písmeno h) zní:

"h)
holografický stříbrný prvek s opakujícím se nápisem a logem SFDI a číslem 2018 u ročních kupónů a prvek vytištěný kombinací dvou zrakově proměnlivých barev u všech kupónů,".

5. V § 3 odstavec 5 zní:

"(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných na

a)
jeden rok barvy žlutá a oranžová,

b)
jeden měsíc barvy žlutá a červená,

c)
deset dnů barvy žlutá a modrá.".

6. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.


1. Kupón s platností na jeden rok


2. Kupón s platností na jeden měsíc


3. Kupón s platností na deset dnů


7. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Platnost kupónů vzoru 2017 vydaných podle vyhlášky č. 306/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb., není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2018 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2018.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.