Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
Citace: 388/2017 Sb. Částka: 136/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4345-4347 Rozeslána dne: 29. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 15. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
234/2014 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

388

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2017

o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 154 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.:


§ 1

Vzor služebního průkazu státního zaměstnance

Vzor služebního průkazu státního zaměstnance je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Chovanec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 388/2017 Sb.


Vzor služebního průkazu státního zaměstnance

1. Popis

a)
Služební průkaz státního zaměstnance je plastová karta bílé barvy, rozměrů 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy s poloměrem 2,88 až 3,48 mm.

b)
Na lícové straně služebního průkazu státního zaměstnance je na prvním až druhém řádku uveden text "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE". Na třetím řádku je uveden text "TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:". Na čtvrtém řádku je uveden text "EVIDENČNÍ ČÍSLO STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE:". Na pátém řádku je uveden text "DATUM VYSTAVENÍ:" a text "PLATNOST DO:". Na šestém řádku je uveden text "SLUŽEBNÍ ÚŘAD:". V levé části je digitální zpracování fotografie státního zaměstnance o rozměrech 26 x 34 mm, pod ním je na sedmém řádku uveden text "ČÍSLO SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU:". Vpravo nahoře je velký státní znak. V pravé části může být umístěn kontaktní elektronický čip. Pod každým textem na třetím až sedmém řádku je umístěno bílé pole sloužící k zapsání příslušného údaje. Do bílého pole pod třetím řádkem se zapisují údaje ve formátu akademický titul uváděný před jménem, jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul uváděný za jménem. Příjmení a označení služebního úřadu se zapisují velkými písmeny. Datum vystavení a datum platnosti se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Nebude-li platnost služebního průkazu státního zaměstnance omezena, zapíše se do příslušného bílého pole text "bez omezení". Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Pozadí lícové strany tvoří modrá barva plynule přecházející ve spodní části do červené barvy. Fotografie státního zaměstnance je barevná. Požadavky na technické zpracování fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu.

c)
Rubová strana služebního průkazu státního zaměstnance je vyhrazena pro zápis jiných údajů, stanoví-li tak jiný právní předpis.

2. Vyobrazení lícové strany vzoru služebního průkazu státního zaměstnance s kontaktním čipem

obrázek

3. Vyobrazení lícové strany vzoru služebního průkazu státního zaměstnance bez kontaktního čipu

obrázek