Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
Citace: 394/2017 Sb. Částka: 138/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4389 Rozeslána dne: 29. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 20. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 29. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

394

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 20. listopadu 2017

o vydání výměru MF č. 05/2017,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 31. října 2017 vydalo výměr MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 11/2017 ze dne 1. listopadu 2017 a nabyl účinnosti dne 5. listopadu 2017.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.