Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017
Citace: 395/2017 Sb. Částka: 138/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4390 Rozeslána dne: 29. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 19. října 2017 Datum účinnosti od: 29. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
22/1997 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

395

SDĚLENÍ

Ministerstva průmyslu a obchodu


Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č. 152/2017 ze dne 19. října 2017, č. j. MPO 60959/17/41000/01000, PID: MIPOX0282PC9, pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČ 25677675, prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017.

Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 7. listopadu 2017.


Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.