Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
Citace: 401/2017 Sb. Částka: 142/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4546-4550 Rozeslána dne: 30. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 23. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
366/2016 Sb

Text předpisu:

401

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2017

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018


Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2018 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, se zrušuje.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Pilný v. r.


Příloha k vyhlášce č. 401/2017 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)