Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 403/2017 Sb. Částka: 143/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4562-4566 Rozeslána dne: 4. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí;Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 27. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
338/1992 Sb.
Předpis mění:
298/2014 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

403

VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. a vyhlášky č. 432/2016 Sb., se mění takto:

1. V níže uvedených položkách katastrálních území průměrná základní cena v Kč/m2 zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

2. V řádku katastrální území Dolní Kamenice u Staňkova se slova "Dolní Kamenice u Staňkova" nahrazují slovy "Dolní Kamenice u Holýšova".

3. Za řádek katastrální území "Horky u Srní" se vkládá nový řádek:

Horky u Stínavy 4,45 924270 CZ071 Olomoucký kraj

4. Řádek katastrální území Radonice u Hradiště se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.