Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
Citace: 404/2017 Sb. Částka: 143/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4567-4573 Rozeslána dne: 4. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Český telekomunikační úřad
Datum přijetí: 28. listopadu 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
29/2000 Sb.
Předpis mění:
465/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

404

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence
nákladů a výnosů držitele poštovní licence


Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb. a zákona č. 319/2015 Sb., k provedení § 33a odst. 2:


Čl. I

Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, se mění takto:

1. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Přiměřený zisk

Přiměřený zisk držitele poštovní licence se stanoví ve výši 6,36 % z ekonomicky oprávněných nákladů přiřazených základním poštovním službám a službám spojeným s přístupem k poštovní infrastruktuře.".

2. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 465/2012 Sb.


Výkazy - výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů

(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda Rady:
Ing. Mgr. Novák v. r.