Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Citace: 407/2017 Sb. Částka: 145/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4709-4710 Rozeslána dne: 7. prosince 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 29. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
117/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

407

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. listopadu 2017,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení


Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5
zákona
jedna
1 988
dvě
2 721
tři
3 558
čtyři a více
4 291


(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5
zákona
jedna
746
dvě
1 020
tři
1 335
čtyři a více
1 649


§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 pro

a)
bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:


Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu
obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 870 6 227 5 928 5 036 4 844
dvě 11 186 8 938 8 530 7 308 7 046
tři 15 116 12 176 11 642 10 045 9 702
čtyři a více 18 827 15 282 14 639 12 712 12 299

b)
bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu
obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 420 4 420 4 420 4 420 4 420
dvě 6 489 6 489 6 489 6 489 6 489
tři 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939
čtyři a více 11 298 11 298 11 298 11 298 11 298


§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2018.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.