Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 408/2017 Sb. Částka: 145/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4711-4715 Rozeslána dne: 7. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 29. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
329/2011 Sb.
Předpis mění:
388/2011 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

408

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 13 tohoto zákona:


Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 Sb. a vyhlášky č. 388/2013 Sb., zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.