Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 409/2017 Sb. Částka: 145/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4716 Rozeslána dne: 7. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 29. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
21/2006 Sb.
Předpis mění:
36/2006 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

409

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):


Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 89/2015 Sb. a vyhlášky č. 411/2016 Sb., se mění takto:

1. V části "Jihočeský kraj", písm. e) se za slovo "Deštná," vkládá slovo "Hatín,", za slova "Nová Včelnice," se vkládá slovo "Plavsko," a za slova "Pluhův Žďár," se vkládá slovo "Roseč,".

2. V části "Jihočeský kraj", písm. j) se za slovo "Vlastiboř," vkládá slovo "Vlkov,".

3. V části "Jihomoravský kraj", písm. t) se za slovo "Běhařovice," vkládá slovo "Bezkov,".

4. V části "Karlovarský kraj", písm. c) se za slovo "Dalovice," vkládá slovo "Děpoltovice,".

5. V části "Královéhradecký kraj", písm. d) se za slova "obecní úřady" vkládá slovo "Bašnice,".

6. V části "Moravskoslezský kraj", písm. n) se za slovo "Lichnov," vkládá slovo "Liptaň,".

7. V části "Olomoucký kraj", písm. i) se za slovo "Prosenice," vkládá slovo "Přestavlky,", za slovo "Tučín," se vkládá slovo "Uhřičice," a za slovo "Výkleky," se vkládá slovo "Žákovice,".

8. V části "Pardubický kraj", písm. d) se za slova "Horní Bradlo," vkládá slovo "Hošťalovice,".

9. V části "Pardubický kraj", písm. g) se za slova "Horní Újezd," vkládá slovo "Chmelík,".

10. V části "Pardubický kraj", písm. h) se za slovo "Křenov," vkládá slovo "Kunčina,".

11. V části "Pardubický kraj", písm. k) se za slovo "Sopřeč," vkládá slovo "Strašov,".

12. V části "Plzeňský kraj", písm. d) se za slovo "Blížejov," vkládá slovo "Čermná,".

13. V části "Plzeňský kraj", písm. h) se za slovo "Pernarec," vkládá slovo "Pňovany,".

14. V části "Plzeňský kraj", písm. l) se za slovo "Bukovec," vkládá slovo "Černovice,".

15. V části "Středočeský kraj", písm. d) se za slovo "Horky," vkládá slovo "Krchleby,".

16. V části "Středočeský kraj", písm. e) se za slovo "Hradištko," vkládá slovo "Hvozdnice,".

17. V části "Středočeský kraj", písm. j) se za slova "Jestřabí Lhota," vkládá slovo "Kbel,".

18. V části "Středočeský kraj", písm. o) se za slovo "Chotětov," vkládá slovo "Chudíř,".

19. V části "Středočeský kraj", písm. p) se za slovo "Chocnějovice," vkládá slovo "Jivina,".

20. V části "Středočeský kraj", písm. r) se za slovo "Třebestovice," vkládá slovo "Velenka,".

21. V části "Středočeský kraj" se na konci textu písmene t) doplňuje slovo ", Zduchovice".

22. V části "Středočeský kraj", písm. u) se za slovo "Jesenice," vkládají slova "Karlova Ves,".

23. V části "Kraj Vysočina", písm. m) se za slovo "Římov," vkládá slovo "Smrk,".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Chovanec v. r.