Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Citace: 410/2017 Sb. Částka: 146/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4722-4724 Rozeslána dne: 7. prosince 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 29. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
361/2003 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
330/2016 Sb.; 126/2017 Sb.; 321/2017 Sb.

Text předpisu:

410

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. listopadu 2017,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů


Vláda nařizuje podle § 115 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3

Zrušují se:

1.
Nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.

2.
Nařízení vlády č. 126/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.

3.
Nařízení vlády č. 321/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:
Chovanec v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 410/2017 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 410/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)