Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 412/2017 Sb. Částka: 146/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4727 Rozeslána dne: 7. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 29. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
365/2000 Sb.
Předpis mění:
364/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

412

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,
které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy),
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) a § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/2013 Sb., vyhlášky č. 347/2014 Sb., vyhlášky č. 360/2015 Sb. a vyhlášky č. 410/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1, části Olomoucký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk se za slovo "Lužice" vkládají slova ", Město Libavá".

2. V příloze č. 1 se na konci části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Český Brod doplňuje slovo ", Vykáň".

3. V příloze č. 1, části Ústecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Louny se za slovo "Počedělice" vkládá slovo ", Raná".

4. V příloze č. 1 se na konci části Ústecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Most doplňuje slovo ", Želenice".

5. V příloze č. 1, části Ústecký kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem se za slovo "Záluží" vkládají slova ", Žabovřesky nad Ohří".

6. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
"
Bangkok velvyslanectví

" vkládá nový řádek, který zní:
"
Bejrút velvyslanectví

" 7. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek

"
Canberra velvyslanectví

" vkládá nový řádek, který zní:
"
Dillí velvyslanectví

" 8. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
"
Moskva velvyslanectví

" vkládá nový řádek, který zní:
"
Nairobi velvyslanectví

" 9. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
"
Paříž velvyslanectví

" vkládá nový řádek, který zní:
"
Peking velvyslanectví

"
Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Chovanec v. r.