Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.
Citace: 414/2017 Sb. Částka: 146/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4729 Rozeslána dne: 7. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo obrany;Ministerstvo spravedlnosti;Ministerstvo vnitra;Ministerstvo zdravotnictví;Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 30. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
378/2007 Sb.
Předpis mění:
84/2008 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

414

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi,
bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních
a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky,
ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.


Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti stanoví podle § 114 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), k provedení § 80 odst. 2 tohoto zákona, ve znění zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb., se mění takto:

1. § 16 se zrušuje.

2. V § 17 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 1 až 4.

3. V § 17 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.