Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 438/2017 Sb. Částka: 157/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5212 Rozeslána dne: 15. prosince 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 1. prosince 2017 Datum účinnosti od: 15. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
201/1997 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

438

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. prosince 2017

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb.,
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro rok 2018 platovou základnu ve výši 75 810,60 Kč.


Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

_________________________________________________________
*)
V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014..