Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 440/2017 Sb. Částka: 157/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5214 Rozeslána dne: 15. prosince 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 1. prosince 2017 Datum účinnosti od: 15. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
236/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

440

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. prosince 2017

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů
podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 věty druhé a § 3a odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., pro rok 2018 platovou základnu pro představitele ve výši 70 195 Kč*).


Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.


____________________________________________________________
*)
V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014.