Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Citace: 446/2017 Sb. Částka: 158/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5238 Rozeslána dne: 15. prosince 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 7. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

446

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. prosince 2017

o vydání výměru MF č. 01/2018,
kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 28. listopadu 2017 vydalo výměr MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2017 ze dne 29. listopadu 2017 a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Pilný v. r.