Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
Citace: 447/2017 Sb. Částka: 158/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5239 Rozeslána dne: 15. prosince 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 7. prosince 2017 Datum účinnosti od: 15. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
435/2004 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

447

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 7. prosince 2017

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 činí 28 761 Kč.


Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.