Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
Citace: 455/2017 Sb. Částka: 162/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5426-55429 Rozeslána dne: 20. prosince 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 12. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
258/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

455

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 12. prosince 2017

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování
pro rok 2018


Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018:

(Antigenní složení očkovacích látek není v digitální podobě)


Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.