Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 458/2017 Sb. Částka: 165/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5474-5475 Rozeslána dne: 21. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 14. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
13/1997 Sb.
Předpis mění:
470/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

458

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb. a vyhlášky č. 434/2016 Sb., včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.