Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 462/2017 Sb. Částka: 167/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5594-5601 Rozeslána dne: 22. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 12. prosince 2017 Datum účinnosti od: 6. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
111/1994 Sb.
Předpis mění:
522/2006 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

462

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 304/2017 Sb., k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb. a vyhlášky č. 444/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 3 bod 1.1. zní:

(Bod není v digitální podobě)

2. V příloze č. 3 bod 1.4. zní:

(Bod není v digitální podobě)

3. V příloze č. 3 bod 1.7. zní:

(Bod není v digitální podobě)

4. V příloze č. 3 bod 2.2. zní:

(Bod není v digitální podobě)

5. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

6. Příloha č. 10 zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.