Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Citace: 463/2017 Sb. Částka: 167/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5602 Rozeslána dne: 22. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 15. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
440/2016 Sb.

Text předpisu:

463

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2017

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad


Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b)
osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč.


Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)
78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)
119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)
186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)
78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)
119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)
186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)
30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b)
32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c)
29,80 Kč u motorové nafty.


§ 5

Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.