Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Citace: 464/2017 Sb. Částka: 167/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5603 Rozeslána dne: 22. prosince 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Český statistický úřad
Datum přijetí: 15. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
89/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

464

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 15. prosince 2017

o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí
a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).

Český statistický úřad vydal Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) sdělením č. 495/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003. Tato klasifikace byla aktualizována sdělením č. 430/2008 Sb., ze dne 3. prosince 2008, sdělením č. 340/2011 Sb., ze dne 13. listopadu 2011 a sdělením č. 426/2012 Sb., ze dne 28. listopadu 2012.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) je určena zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry, pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrobnosti použití MKN-10 určují metodické pokyny pro jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikace požadována.

Platné znění aktualizované klasifikace MKN-10 je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn.


Místopředseda Českého statistického úřadu:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.