Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci
Citace: 65/2017 Sb.m.s. Částka: 35/2017 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7698-7704 Rozeslána dne: 13. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 19. prosince 2011 Datum vstupu v platnost: 22. června 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

65

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dne 22. června 2017.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

(Dohoda není v digitální podobě)