Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
Citace: 66/2017 Sb.m.s. Částka: 35/2017 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7705-7711 Rozeslána dne: 13. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 15. února 2017 Datum vstupu v platnost: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. února 2017 byla v Bruselu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 13. října 2017.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 1. prosince 2017.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

(Smlouva není v digitální podobě)