Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Citace: 67/2017 Sb.m.s. Částka: 36/2017 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7714-7718 Rozeslána dne: 14. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 18. října 2017 Datum vstupu v platnost: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
5/2014 Sb.m.s.
Předpis ruší:

Text předpisu:

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 9. října 2017 a 18. října 2017 byl sjednán Dodatek k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1).

Dodatek vstupuje v platnost dne 1. prosince 2017.

Polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně.

(Nóta není v digitální podobě)


____________________________________________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, podepsaná v Praze dne 21. listopadu 2013, byla vyhlášena pod č. 4/2014 Sb. m. s.
Technická dohoda k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, sjednaná výměnou nót ze dne 17. prosince 2013 a 19. prosince 2013, byla vyhlášena pod č. 5/2014 Sb. m. s.