Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
Citace: 68/2017 Sb.m.s. Částka: 36/2017 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7719-7722 Rozeslána dne: 14. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 9. prosince 1961 Datum vstupu v platnost: 9. prosince 1961
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

68

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 1961 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

(Dohoda není v digitální podobě)