Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Citace: 70/2017 Sb.m.s. Částka: 37/2017 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7730-7742 Rozeslána dne: 29. listopadu 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 4. června 2004 Datum vstupu v platnost: 23. října 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
91/2001 Sb.m.s.
Předpis ruší:

Text předpisu:

70

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. června 2004 byla v Cavtatu přijata Změna Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států1).

Se Změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přijetí Změny Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 12. března 2007, byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, dne 18. dubna 2007.

Změna vstoupila v platnost na základě článku 14 odst. 4 Úmluvy dne 23. října 2017 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(Změny nejsou v digitální podobě)

____________________________________________________________
1)
Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, přijatá v Espoo dne 25. února 1991, byla vyhlášena pod č. 91/2001 Sb. m. s.
Změna Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, přijatá v Sofii dne 27. února 2001, byla vyhlášena pod č. 27/2015 Sb. m. s.