Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
Citace: rs1/2017 Sb. Částka: 1/2017 Sb.
Na straně (od-do): 47 Rozeslána dne: 9. ledna 2017
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 9. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
250/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


V části třetí hlavě V § 76 odst. 3 ve větě druhé mají místo slov "je li mu známa" správně být slova "je-li mu známa".