Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Citace: 9/2018 Sb. Částka: 6/2018 Sb.
Na straně (od-do): 114 Rozeslána dne: 16. ledna 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 5. ledna 2018 Datum účinnosti od: 16. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 5. ledna 2018

o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb,
stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že dne 5. prosince 2017 byl schválen Cenový předpis 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018 a byl publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 13 ze dne 15. prosince 2017.


Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.