Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)
Citace: 10/2018 Sb. Částka: 6/2018 Sb.
Na straně (od-do): 115-116 Rozeslána dne: 16. ledna 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Státní volební komise
Datum přijetí: 15. ledna 2017 Datum účinnosti od: 16. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
247/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

10

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 15. ledna 2018

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)
a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo).

I.

Souhrnné výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018.

V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 nebyl ve smyslu ustanovení § 76 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

____________________________________________________________
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet zvolených senátorů 0
Počet volebních okrsků 179
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 179
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů 100 438
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 23 000
Procento volební účasti 22,90
Počet odevzdaných úředních obálek 22 992
Počet platných hlasů celkem 22 718
____________________________________________________________
II.


Souhrnné výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

____________________________________________________________
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet zvolených senátorů 1
Počet volebních okrsků 179
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 179
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů 99 263
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 58 989
Procento volební účasti 59,43
Počet odevzdaných úředních obálek 62 956
Počet platných hlasů celkem 45 190
____________________________________________________________

Ve II. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:


JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE

Volební obvod
číslo sídlo
Senátor
Věk Politická příslušnost Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí
39 Trutnov Ing. Jan Sobotka 56 Bez politické příslušnosti STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ


Předseda Státní volební komise:
Mgr. Metnar v. r.