Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Citace: 22/2018 Sb. Částka: 13/2018 Sb.
Na straně (od-do): 276-278 Rozeslána dne: 9. února 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 31. ledna 2018 Datum účinnosti od: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
20/1987 Sb.
Předpis mění:
170/2008 Sb.; 106/2014 Sb.; 69/2017 Sb
Předpis ruší:

Text předpisu:

22

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých
kulturních památek za národní kulturní památky


Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 170/2008 Sb.

Čl. I

V příloze k nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

(Bod není v digitální podobě)


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 106/2014 Sb.

Čl. II

V příloze k nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, písmeno a) zní:

(Písmeno není v digitální podobě)


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 69/2017 Sb.

Čl. III

V příloze k nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

(Bod není v digitální podobě)


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:
PhDr. Šmíd v. r.