Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Citace: 23/2018 Sb. Částka: 13/2018 Sb.
Na straně (od-do): 279-280 Rozeslána dne: 9. února 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 31. ledna 2018 Datum účinnosti od: 1. července 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
20/1987 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

23

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky


Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní
kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a)
v hlavním městě Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze,

b)
ve Středočeském kraji

Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana,

c)
v Libereckém kraji

1.
Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,

2.
Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích,

d)
v Ústeckém kraji

Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově,

e)
v Karlovarském kraji

Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény,

f)
v Plzeňském kraji

Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie,

g)
v Jihočeském kraji

1.
Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

2.
Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově,

h)
v Jihomoravském kraji

Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána,

i)
ve Zlínském kraji

Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

j)
v Moravskoslezském kraji

1.
Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě,

2.
Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku,

3.
Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně,

k)
v Olomouckém kraji

Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie,

l)
v Pardubickém kraji

1.
Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

2.
Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže,

3.
Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích,

m)
v Královéhradeckém kraji

Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:
PhDr. Šmíd v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 23/2018 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)