Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
Citace: 24/2018 Sb. Částka: 14/2018 Sb.
Na straně (od-do): 290 Rozeslána dne: 19. února 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 31. ledna 2018 Datum účinnosti od: 1. března 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
18/2004 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

24

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018

o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči
pro regulovanou činnost insolvenčního správce


Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 a § 38 odst. 4 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb.:


§ 1

Pro regulovanou činnost insolvenčního správce je vyloučena volba uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou a kompenzačním opatřením je rozdílová zkouška.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.