Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 25/2018 Sb. Částka: 14/2018 Sb.
Na straně (od-do): 291 Rozeslána dne: 19. února 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 7. února 2018 Datum účinnosti od: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
99/2004 Sb.
Předpis mění:
197/2004 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

25

VYHLÁŠKA

ze dne 7. února 2018,

kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb.,
k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), k provedení § 13 odst. 11:


Čl. I

V § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., odstavec 2 zní:

"(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a)
v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b)
v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Ministr:
Ing. Milek v. r.