Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
Citace: 35/2018 Sb. Částka: 19/2018 Sb.
Na straně (od-do): 354-355 Rozeslána dne: 7. března 2018
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 15. února 2018 Datum účinnosti od: 7. března 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
153/1994 Sb.; 154/1994 Sb.; 289/2005 Sb.; 412/2005 Sb.; 253/2008 Sb.; 181/2014 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 24/0

Text předpisu:

35

ZÁKON

ze dne 15. února 2018

o změně některých zákonů
upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. I

V § 12a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 325/2017 Sb., se ve větě první slova "ze 7 členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. II

V § 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se ve větě první slova "ze sedmi členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. III

V § 21 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, se ve větě první slova "ze sedmi členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. IV

V § 145 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se ve větě první slova "ze 7 členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. V

V § 31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 166/2015 Sb., se ve větě první slova "ze sedmi členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".


ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o kybernetické bezpečnosti

Čl. VI

V § 24a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb., se ve větě první slova "ze 7 členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".


ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.